X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

سهراب و شقایق

 

با توام ای سهراب ای به پاکی چون آب یادته گفتی بهم تا شقایق هست زندگی باید کرد!نیستی سهراب که ببینی شقایق هم مرد.دیگه با چی کسی و دل خوش کرد؟یادته گفتی بهم اومدی سراغ من نرم و آهسته بیا که مبادا ترکی برداره چینی نازک تنهایی من!اومدم آهسته و نرم تر از یک پرقو.خسته از دوری راه خسته و چشم به راه.یادته گفتی بهم عاشقی یعنی دچار.فکر کنم شدم دچار!

تو خودت گفتی که تنهاست ماهی اگر دچار دریا باشد.آره تنها باشد.یار غم ها باشد

یادته می گفتی گاه گاهی قفسی می سازم می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانیست دل تنهای شما تازه شود! پس کجاست اون قفس شقایقت؟ من و با خودت ببر به قایقت!

راست می گفتی:کاش مردم دانه های دلشان پیدا بود آره کاش که این دل شیدا بود...

تو خودت گفتی سهراب: 

             (( بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه ی عشق تر است ))