تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

یه دوست خوب... یه همکار جدید

 

سلام سلامی به لطافت  امواج همیشه خروشان و به آرامش همیشه پنهان جنگل. 

هر روز صبح اون وقتی که دست آفتاب به صحنه چشمام نمایش صبح و سلام رو پیشکش می کنه به یادتم...با یادت ذره ذره وجودم پر می شه از نور‌ از صداقت نگاه معصوم دوستی...  

پاکی ناب دریا رو که می بینم یاد تو می افتم آره یاد تویی که دریایی بودنت دریا رو شرمنده کرده. سبزی سبز جنگل نشاط هر روز صبح و یادم می یاره که تو نباشی لطف لذت نسیم صبحگاهی بی معنا ترین حس رو زمین میشه 

آره تو همینی واسه من. تویی که اگه دریا نباشی آرامش دریا رو واسم به ارمغان میاری. اگه جنگل نباشی شادی پرنده های آزاد جنگل و همرات داری... بودنت رو دوست دارم و لحظات با هم بودنامون و ستایش می کنم... 

.....................

.......................

.........................

متن بالا رو تقدیم می کنم به دوست خوبم مونا که همکار جدیدمون و قبلا از طرف سجاد به همتون معرفی شده و متن زیباشو خوندین باید زودتر از این ها حضورش و تبریک میگفتم اما به علت در دسترس نبودن اینترنتن  شد که بشه. 

خوب مونا جون حضور سبزت و تبریک میگم و امید دارم همکاریمون همراه با دوستی هامون با خواننده های عزیز بلاگ پایدار باشه