X
تبلیغات
زولا
تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

انسان...

 

اگر پیگیر باشید حتما راهی پیدا میشود.  ( آنتونی رابینز ) 

برای کسی که میگوید هیچ چیز مهم نیست، هیچ چیز مهم نیست.  ( لین یوتانگ )

یک درخت هرچقدر بزرگ باشد از یک دانه آغاز میشود.  ( لائوتسه )

اگر فکر میکنید همه چیز را میدانید اشتباه فاحشی مرتکب شده اید.  ( والتر ماندیل )

برای آنکه شاد باشی، شادی آفرین باش.  ( آنتونی رابینز )

جز تغییر هیچ چیز دوام نمی آورد.  ( پاسکال )

رمز شادی و تکامل در فعالیت است.  ( ماری کوری )

راه دیگری وجود ندارد برای بهتر شدن، اول باید خودمان بهتر شویم.  ( لیمپو )

پافشاری کردن در تاریخ حلال مشکلات بشر بوده است.  ( کالوین کولیج )

برندگان بیشتر از بازندگان ریسک میکنند.  ( توماس ادیسون )

یک انسان کامل بودن بسیار ارزشمند است.  ( موریس وست )

ما باید آنگونه با دنیا برخورد کنیم که از دنیا توقع داریم.  ( ارسطو )

آمادگی تفاوت بین پیروزی و شکست است.  ( ادوارد ژنر )