تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

ما باید همان ماهی قزل آلا باشیم

 

ما باید همان ماهی قزل آلا باشیم

قزل آلا بر خلاف جریان رودخانه شنا می کند و به رشد می رسد.

یادت باشد منظورم این نیست که با تمام قوانین زندگی مخالفت کن. نه ٬ منظورم این است که برای موفقیت باید چیزهای بسیاری را فدا کنی و این کار هر کسی نیست.

زندگی رویایی است بی پایان برای آنان که عظمت خدا و عظمت همت انسانی را درک می کنند. زندگی سراسر رویاست زمانی که تو برخلاف جریان رودخانه شنا می کنی.

زمانی که همه می نالند و شکایت می کنند تو با خودت تکرار کن که شکایت کردن مد نیست. پس باید کاری کرد.

رودخانه ی موفقیتت را پیدا کن و شنا کردن را بیاموز تا بتوانی

چون تو آفریده شده ای تا بتوانی