تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

سوالت را درست بپرس

 

در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ماکس می پرسد:

فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟

 ماکس جواب می دهد: چرا از کشیش نمی پرسی؟

 جک نزد کشیش می رود و می پرسد:

جناب کشیش، می توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم.

 کشیش پاسخ می دهد:

نه، پسرم، نمی شود. این بی ادبی به مذهب است.

 جک نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو می کند.

 ماکس می گوید:

تعجبی نداره. تو سئوال را درست مطرح نکردی. بگذار من بپرسم.

 ماکس نزد کشیش می رود و می پرسد:

آیا وقتی در حال سیگار کشیدنم می توانم دعا کنم ؟

 کشیش مشتاقانه پاسخ می دهد:

مطمئناً، پسرم. مطمئناً.