تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

شایعه

  

 

شایعه

شایعه کردن این روزا، یکی دیگه تو دلته

خبر آوردن کلاغا، که اون همش دنبالته

شایعه کردن که چشات، همش تو چشمای اونه

پیغوم آوردن که می خواد، همیشه پیشت بمونه

بگو دروغ خبر را، بگو بگو که شایعه اس

بگو حسودن کلاغا، مال منی همین و بس

پیر و جوون، خبر آوردن که من و دوست نداری

می گن که دور از چشمِ من، با یه غریبه می پری

این روزا هر کی یه جوری، پشت سرِ تو بد می گه

پسچی هم انگار نامتو، دستِ یکی دیگه می ده

بگو دروغه خبر را، بگو فقط مالِ منی

بگو تا آخرین نفس، از من تو دل نمی کنی

بگو حسودن کلاغا، مال منی همین و بس

بگو دروغ خبرا، بگو بگو که شایعه اس

                                                 ((  اَجادِسا  ))